ISSA Technical Seminar

IEN Technical Seminar on mobility and mobility-related fraud

16-17 de noviembre de 2017 | WarsawPolonia

ISSA Technical Seminar

IEN Technical Seminar on mobility and mobility-related fraud

16-17 de noviembre de 2017 | WarsawPolonia

Programa

Publications

Provisional agenda

Autor:
ISSA
Fecha de modificación:
14 de noviembre de 2017
Type:

Documento