Members by country

Members by country

Poland

Affiliates

Expand
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
Agricultural Social Insurance Fund
Caisse d'assurance sociale agricole
Sozialversicherungskasse für Landwirte
Fondo del Seguro Social Agrícola
al. Niepodleglosci 190
PL-00-608 Warszawa
Poland
T:
+48 (22) 332 48 05
F:
+48 (22) 332 48 06
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Institution d'assurance sociale
Sozialversicherungsanstalt
Institución del Seguro Social
ul. Szamocka 3, 5
PL-01-748 Warszawa
Poland
T:
+48 (22) 667 10 00
F:
+48 (22) 667 14 18